Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Er zijn verschillende redenen waarom een werkplekonderzoek nodig is:

Dat lijkt logisch maar is helaas niet vanzelfsprekend in veel organisaties. Bij Werkplekaanpassingen is een werkplekonderzoek juist het startpunt om te onderzoeken waar de problemen zitten. En wat je daaraan te doen om de werkomgeving zo ergonomisch mogelijk te maken.

Met als doel om verzuim te reduceren en bij voorkeur te voorkomen natuurlijk. Want een zieke werknemer kost al snel 450 à 500 euro per dag.

Werkplekonderzoek 1-op-1

Inclusief een verslag naderhand voor in het personeelsdossier van de organisatie of arbodienst. Meestal is de aanleiding fysieke klachten of medische problemen. Dan is een werkplekonderzoek dus een noodzaak als het gaat om een verzuimtraject van een medewerker.

Werkplekonderzoek bij on-boarding van nieuwe medewerkers

We beoordelen dan of de standaard setting goed is of dat er iets extra’s nodig is. Liever voorkomen we klachten dan achteraf de ellende te moeten oplossen.

Collectieve werkplekonderzoeken binnen het hele bedrijf

Is het tijd voor de aanschaf van nieuw meubilair? Of is er bijvoorbeeld een verdiepend onderzoek nodig voor de Risico-Inventarisatie (RI&E)?
Op deze manier weet je van tevoren wat voor jou en je organisatie de beste manier is om je medewerkers zo duurzaam mogelijk in te kunnen zetten.

Werkplekonderzoek 1-op-1

Inclusief een verslag naderhand voor in het personeelsdossier van de organisatie of arbodienst. Meestal is de aanleiding fysieke klachten of medische problemen. Dan is een werkplekonderzoek dus een noodzaak als het gaat om een verzuimtraject van een medewerker.

Werkplekonderzoek bij on-boarding van nieuwe medewerkers

We beoordelen dan of de standaard setting goed is of dat er iets extra’s nodig is. Liever voorkomen we klachten dan achteraf de ellende te moeten oplossen.

Collectieve werkplekonderzoeken binnen het hele bedrijf

Is het tijd voor de aanschaf van nieuw meubilair? Of is er bijvoorbeeld een verdiepend onderzoek nodig voor de Risico-Inventarisatie (RI&E)?
Op deze manier weet je van tevoren wat voor jou en je organisatie de beste manier is om je medewerkers zo duurzaam mogelijk in te kunnen zetten.

Werkplekaanpassingen verzorgt deze onderzoeken zelf en we helpen je ook in de vervolgstappen.